Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 9: Vẽ trang trí – Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-23 02:46:35

Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật : thảm, khăn trải bàn, hộp gỗ, sổ tay, khay đựng chén, các bức chạm trên bàn, ghế...

Trả lời:

Lượt xem: 693

Các bài học liên quan