Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 9 (Sách giáo khoa trang 106)

Lý thuyết

Câu hỏi

Xem hình 11 và gọi tên :

a) Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng

Hướng dẫn giải

a) Các bộ ba điểm thẳng hàng là: (A, E, B); (B, D, C); (D, E, G).

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng là: (A, C, B); (A, G, D).

Với câu này có khá nhiều đáp án. Các bạn nhìn hình vẽ và chỉ ra hai bộ ba điểm không thẳng hàng bất kì. Ví dụ như: (A, E, G); (A, D, C); (D, E, C); ...

Các câu hỏi cùng bài học