Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 9. Kính trọng, biết ơn người lao động

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-02 07:32:48 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 319 | Lượt Download: 0 | File size: 1.143808 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Phân
Phân môn:
môn: Đ
Đạạoo đđứ
ứcc

Thứ năm, ngày 24 tháng 1 năm 2019

Kiểm tra bài cũ :
Điền các từ ngữ: biết ơn, người lao động vào chỗ
trống trong các câu sau cho phù hợp:
Cơm ăn, áo mặc, sách học và mọi của cải vật chất trong xã
ngườ
i lao động
hội có được nhờ những
.................................Em
phải kính
ết .................
ơn
trọngbivà
người lao động.

Thứ năm,
ba, ngày
ngày
7 tháng
24 tháng
1 năm
1 năm
2014
2019

Kiểm tra bài cũ :
Hãy kể một việc em mà em yêu thích.

Thứ năm,
ba, ngày
ngày
7 tháng
24 tháng
1 năm
1 năm
2014
2019

KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG (TIẾT 2)

4. Em hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận và đóng vai,
xử lí theo những tình huống sau:
Nhóm 1 và nhóm 2
Tình huống 1: Giữa trưa, trời nóng bức, bác đưa thư mang thư
đến cho nhà em. Em sẽ làm gì?

Nhóm 3 và nhóm 4

Tình huống 2: Mai nghe thấy mấy bạn cùng lớp nhại tiếng của
một người bán hàng rong. Nếu là bạn Mai, em sẽ làm gì?

Nhóm 5 và nhóm 6

Tình huống 3: Các bạn của Lan đến chơi và nô đùa trong khi bố
đang ngồi làm việc ở góc phòng. Nếu là Lan, em sẽ làm gì?

Thời gian 5 phút

Thứ năm,
ba, ngày
ngày
7 tháng
24 tháng
1 năm
1 năm
2014
2019

KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG (TIẾT 2)

5. Em hãy nêu câu ca dao, tục ngữ, bài thơ, bài hát, tranh,
ảnh, truyện,… về người lao động mà em biết?

Thứ năm,
ba, ngày
ngày
7 tháng
24 tháng
1 năm
1 năm
2014
2019

KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG (TIẾT 2)

6. Em hãy kể, viết hoặc vẽ về một người lao động mà em
kính phục, yêu quý nhất?

Cá nhân (5 phút)

Thứ năm,
ngày
24 tháng
1 năm
2019
ba, ngày
7 tháng
1 năm
2014

KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG (TIẾT 2)

TRÒ CHƠI: ĐOÁN TÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG
“Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng
người” Là câu nói nổi tiếng của Bác Hồ về người lao động
nào?

GIÁO VIÊN

Thứ năm,
ba, ngày
ngày
7 tháng
24 tháng
1 năm
1 năm
2014
2019

KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG (TIẾT 2)

TRÒ CHƠI: ĐOÁN TÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG
Đây là người luôn phải đối mặt với hiểm nguy, những
kẻ tội phạm.

CÔNG AN

Thứ năm,
ba, ngày
ngày
7 tháng
24 tháng
1 năm
1 năm
2014
2019

KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG (TIẾT 2)
TRÒ CHƠI: ĐOÁN TÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG
Đây là bài ca dao ca ngợi những người lao động nào?
“ Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần”

NÔNG DÂN

Thứ năm,
ba, ngày
ngày
7 tháng
24 tháng
1 năm
1 năm
2014
2019

KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG (TIẾT 2)

TRÒ CHƠI: ĐOÁN TÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đây là ai ?

LAO CÔNG