Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 9.14 trang 103 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu một số thí dụ (trong các lĩnh vực: ăn uống, may mặc, các thiết bị máy móc sử dụng trong đời sống) cho thấy vai trò của hoá học đối với đời sống hiện nay.

Hướng dẫn giải

Các sản phẩm chế biến thông qua con đường hoá học hoặc có sự tham gia của hoá học: các loại mĩ phẩm, thực phẩm, các loại vải hoá học đẹp bền.

Các máy móc thiết bị: các chi tiết được sản xuất bằng vật liệu polime cần các quá trình công nghệ, sản xuất kim loại cần quá trình luyện kim.

Các câu hỏi cùng bài học