Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 85 (Sách giáo khoa trang 43)

Lý thuyết

Câu hỏi

Phân số \(\dfrac{6}{35}\) có thể viết dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số 

Chẳng hạn :

           \(\dfrac{6}{35}=\dfrac{2}{5}.\dfrac{3}{7}=\dfrac{2}{5}:\dfrac{7}{3}\)

Em hãy tìm ít nhất một cách viết khác ?

Hướng dẫn giải

Giải bài 85 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Các câu hỏi cùng bài học