Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 8 (SGK trang 15)

Lý thuyết

Câu hỏi

Đồ thị tọa độ - thời gian trong chuyển động thẳng của một chiếc xe có dạng như ở Hình 2.5. Trong khoảng thời gian nào xe chuyển đọng thẳng đều?

A. Chỉ trong khoảng thời gian từ 0 đến t1.

B. Chỉ trong khoảng thời gian từ t1 đến t2.

C. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t2.

D. Không có lúc nào xe chuyển động thẳng đều.

Hướng dẫn giải

Câu trả lời là: D. Không có lúc nào xe chuyển động thẳng đều.

Các câu hỏi cùng bài học