Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 8 (SGK trang 12)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho \(\left|\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}\right|=0\). So sánh độ dài, phương và hướng của hai vectơ \(\overrightarrow{a}\) và \(\overrightarrow{b}\) ?

Hướng dẫn giải

Từ = 0, ta có + = 0 => = -

Điều này chứng tỏ hai vectơ có cùng độ dài = , cùng phương và ngược hướng

Các câu hỏi cùng bài học