Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 76 (SGK tập 1 - Trang 37)

Lý thuyết

Câu hỏi

Kết quả cuộc Tổng điều tra dân số ở nước ta tính đến 0 giờ ngày 1/4/1999 cho biết : Dân số nước ta là 76 324 753 người trong đó 3 695 cụ từ 100 tuổi trở lên

Em hãy làm tròn các số 76 324 753 và 3695 đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn ?

Hướng dẫn giải

Làm tròn số 76 324 753:

  • đến hàng chục là 76 324 750
  • đến hàng trăm là 76 324 800
  • đến hàng nghìn là 76 325 000

Làm tròn số 3695:

  • đến hàng chục là 3600
  • đến hàng trăm là 3600
  • đến hàng nghìn là 4000Các câu hỏi cùng bài học