Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 75 (Sgk tập 1 - trang 106)

Lý thuyết

Câu hỏi

Chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình chữ nhật là các đỉnh của một hình thoi ?

Hướng dẫn giải

Bài giải:

Bốn tam giác vuông EAH, EBF, GDH, GCF có:

AE = BE = DG = CG

( = 1212AB = 1212CD)

HA = FB = DH = CF

( = 1212AD = 1212BC)

Nên ∆EAH = ∆EBF = ∆GDH = ∆GCF (c.g.c)

Suy ra EH = EF = GH = GF

Vậy EFGH là hình thoi (theo định nghĩa)

Các câu hỏi cùng bài học