Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 73 (SGK tập 1 - trang 141)

Lý thuyết

Câu hỏi

Đố :

Trên hình 152, một cầu trượt có đường lên BA dài 5m, độ cao AH là 3m, độ dài BC là 10m và CD là 2m. Bạn Mai nói rằng đường trượt tổng cộng ACD gấp hơn hai lần đường lên BA. Bạn Vân nói rằng điều đó không đúng. Ai đúng ? Ai sai ?

Hướng dẫn giải

Giải bài 73 trang 141 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Giải bài 73 trang 141 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Các câu hỏi cùng bài học