Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 7. Tình thái từ

762f0e0c92d272303ddb6599a7f05bca
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-24 15:05:58 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 244 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Năm :2016­2017ọ GV:PH TH KIM ANHẠ Th nào là tr thán Em hãy nêu tr thán ừt th ng dùng.ừ ườTr tợ Là nh ng chuyên đi kèm ng trong ữcâu nh nh ho bi th thái đánh giá t, ậs vi đc nói đn ng đó.ự ượ ữM tr th ng dùng ườ nh ng, có, chính, đích, ữngay…Thán từ Là nh ng dùng tình m, xúc ảc ng nói ho dùng đáp.ủ ườ ọM thán :ộ ừ­Thán tình m, xúc a, ái, ôi, hay, than ơôi, tr i,…ờ ơ­ Thán đáp này, i, vâng, ,…ơ ừAn:Em chao cô.Hung Em chao cô !a4145002E 4845002003 TI 27:Ế TI 27: TÌNH THÁI TỪ 1. Ví :ụ đi làm ?b. tôi kéo tay tôi,xoa đu tôi ầh i,thì tôi oà lên khóc th ến .M tôi cũng sùi theo:ứ Con nín đi Nguyên ngồ ,nh ng ngày th ơu)ấc. Th ng ươ thay cũng ki ng iộ ườKhéo thay mang tài làm chi !ấ Nguy Duễ ,Truy Ki u)ệ ềd. Em chào cô !2. Nh xét:ậ I.Ch năng tình thái tứ TI 27: TÌNH THÁI TỪ a. đi làm Câu nghi nấb. Con nín đi Câu khi nầ ếc. Th ng ươ thay cũng ki ng iộ ườ Khéo thay mang tài làm chi!ấ Câu thánảd. Em chào cô a. đi làm i?ẹ ồb. Con nín !c. Th ng cũng ki ng iươ ườ Khéo mang tài làm chi!ấ ắd. Em chào cô.­>T thêm vào câu bi ểth thái tình ng ườnói. ­> Không còn là câu khi nầ ế­> Không còn là câu thánả­>Không th hi rõ thái, phép ng nóiủ ườ­> “ừ thêm vào câu ạcâu nghi n.ấ­ “đi thêm vào câu câu ạc khi nầ ế­> “thay” thêm vào câu có ạcâu thánả ­>Không còn là câu nghi nấ TI 27: TÌNH THÁI TỪ 1. Ví :ụ 2. Nh xét:ậ I.Ch năng tình thái ủtừ 3. lu n:ế ậ* Ch năng: Tình thái ừlà nh ng đc thêm ượvào câu câu nghi ạv n, câu khi n, câu ếc thán và bi th ịs thái tình ủng nói.ườXác đnh ch năng các tình thái trong các câu sau?ị ừ1. ch vạ 2. Chúng ta cùng hát nào !3. Cu đi đpộ sao !4. Bạn giúp mình so bàiạ nhé sao” tình thái từ cảm thán nhé" tình thái từ biểu thị sắc thái tình cảm à” tình thái từ nghi vấn nào” tình thái từ khi nầ ếD vào ch năng đó, tình thái chia làm lo ạ? Ch ra các tình thái ng ng ?ỉ ươ ứ3.K lu n:ế ậ3.K lu n:ế Ch năng: Tình thái là nh ng ữt đc thêm vào câu câu ượ ạnghi n, câu khi n, câu ảthán và bi th thái tình ảc ng nói.ủ ườ Phân lo i:ạ­ Tình thái nghi à, ưh ...a­ Tình thái khi đi, ếnào…­Tình thái thán thay, sao,..ừ a­ Tình thái bi th thái ắtình nhé, mà,…a TI 27: TÌNH THÁI TỪBÀI NHANH (Bài tâp 1/81­82 SGK)Trong các câu đây, nào trong các in đm) là tình thái ướ ật nào không ph là tình thái ?ừ a/ Em thích tr ng ườ nào thì thi vào tr ng y.ườ b/ Nhanh lên nào anh em !ơ c/ Làm nh th đúng ch !ứ d/ Tôi đã khuyên nó nhi chứ có ph không đâu. e/ tôiứ iớ g/ Nó đi ch iớ sáng.a h/ Con cò đu đng kia i/ Nó thích hát dân ca Ngh Tĩnh kia Tình thái từ Đi ta Tình thái từQuan tệ ừTình thái từ Quan tệ ừTình thái từ Ch tỉ ừ* phân bi rõ tình thái các đng âm khác nghĩa, khác lo i.ầ