Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 7 (SGK trang 82)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hòa tan 1,44 gam một kim loại hóa trị II trong 150 ml dung dịch H2SO4 0,5M. Để trung hòa axit dư trong dung dịch thu được thì phải dùng hết 30ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là

A. Ba

B. Ca

C. Mg

D. Be

Hướng dẫn giải

C. Gọi kim loại cần tìm là R. Các PTHH:

R + H2SO4 → RSO4 +H2 (1)

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O (2)

Số mol của H2SO4 bằng: 0,15.0,5 = 0,075 (mol);

Số mol của NaOH bằng: 0,03.1 = 0,03 (mol)

=> Số mol của H2SO4 ở (1) bằng: 0,075 - = 0,06 (mol).

Từ (1) => nR = = 0,06; mR = = 24 (g/mol)

Vậy R là Mg


Các câu hỏi cùng bài học