Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 7 (SGK trang 204)

Lý thuyết

Câu hỏi

Khí SOdo các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường. Tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng SOvượt quá 30.10-6 mol/mkhông khí thì coi à không khí bị ô nhiễm. Nếu người ta lấy 50 lít không khí ở một thành phố và phân tích có 0,0012 mg SOthì không khí ở đó có bị ô nhiễm không?

Hướng dẫn giải

nso2 = (mol)

Nồng độ mol/m3 SO2 của thành phố là:

(mol/m3)

So với tiêu chuẩn quy định, lượng SO2 chưa vượt quá, không khí ở đó không bị ô nhiễm.Các câu hỏi cùng bài học