Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 7 (SGK trang 11)

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Hãy kể hai tính chất giống nhau và hai tính chất khác nhau giữa nước khoáng và nước cất.

b) Biết rằng một số chất tan trong nước tự nhiên có lợi cho cơ thể. Theo em, nước khoáng hay nước cất, uống nước nào tốt hơn ?

Hướng dẫn giải

a, Giống nhau : đều là chất lỏng, không màu

Khác nhau : nước cất là nước tinh khiết, nước khoáng là một hỗn hợp

b, Nước khoáng uống tốt hơn nước cất vì nước khoáng có 1số chất hòa tan tốt cho cơ thể, nước cất uống có thể chậm tiêu hóa hơn nước khoáng

Các câu hỏi cùng bài học