Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 7. Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

a3d22a81710e51c4d5dc15cc12058cac
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-24 15:03:35 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 257 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

NHI LI CHÀO NG ỪCÁC TH CÔ GIÁO VÀ ẦCÁC ĐI BI ĐNỊ GI THĂM PỰ ỚChúc các em !ọ ốKi tra bài cũ:ể Em hãy tên nh ng bài ữt ng, bài ng pháp đư ợh trong phân môn ti ng Vi ệh kì ?ọĐáp án I. ngừ ự1. khái quát ủnghĩa ng .ừ ữ2. Tr ng ng.ờ ự3. từ ng thanh, tợ ng hình.4. ng phị ươ ng và bi ng xã i.ữ ộ5. Các bi pháp tu nóiệ quá, nói gi m, nói tránh.ả II. Ng phápữ1. Tr .ợ ừ2. Thán .ừ3. Tình thái .ừ4. Câu ghép.BÀI 16 TI 63ẾI. NG:Ừ Ự1. Lý thuy t:ếN ểhoàn thành ng khái ni ệcác ki th ng.ế ựN hoàn thành khái ni các ki th ừv ng c. ọTÊN BÀI (C A)Ộ1. Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ2. Trường từ vựng3. Từ tượng hình.4. Từ tượng thanh.5. Từ ngữ địa phương6. Bi ng xã iệ ộ7. Bi pháp tu nói quá.ệ ừ8. Bi pháp tu nói gi m, nói ảtránh KHÁI NI (C B)Ệ Ộa. Là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người.b. Nghĩa của một từ ngữ có thể rộng hơn (khái quát hơn) nghĩa của từ khác.c. Là nh ng có ít nh nét chung ềnghĩa.d. Là hình nh, dáng tr ng thái ựv t.ậe. Là từ ngữ chỉ được dùng trong một tầng lớp XH nhất định.f. Là từ ngữ chỉ sử dụng một (hoặc số) địa phương nhất định.g. Là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề, tránh thô tục, thiếu lịch sự.h. Là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.i. Dấu ngoặc đơn dùng để đánh dấu phần chú thích (giải thích, thuyết minh, bổ sung thêm)B NG KHÁI NI CÁC KI TH NG ĐÃ I­ NG VĂN 8Ả ỮSTT TÊN BÀI KHÁI NI MỆ1. Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ Nghĩa của một từ ngữ có thể rộng hơn (khái quát hơn) nghĩa của từ khác.2. Trường từ vựngLà nh ng có ít nh nét chung nghĩa.ậ ề3. Từ tượng hình.Từ tượng thanh. Là hình nh, dáng tr ng thái t.ừ ậLà từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người.4.Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội Là từ ngữ chỉ sử dụng một (hoặc số) địa phương nhất định.Là từ ngữ chỉ được dùng trong một tầng lớp XH nhất định.5a.5b. Bi pháp tu nói quá.ệ ừBi pháp tu nói gi m, ảnói tránh. Là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.Là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề, tránh thô tục, thiếu lịch sự.2. BÀI PẬ a) Bài 1ậ Ôn khái quát ộc nghĩa ng và trủ ng ừv ng.ự? a) vào ki th vự dân gian và ọv khái quát nghĩa ng ểđ thích vào tr ng theo u.ề ẫTRUY DÂN GIANỆ TRUY ỆTRUY ỀTHUY TẾ TRUY NỆC TÍCHỔ TRUY ỆNGỤ NGÔN TRUY ỆC IỜb) Vì sao em nhề y?ậb) Bài 2:ậ Thi tr nhanhả Ôn bi pháp tu nói ừquá, nói gi m, nói tránh, ng ữđ phị ươ ng và bi ng xã i.