Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 7.9 trang 20 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho một điểm sáng s đặt trước một gương cầu lồi tâm o, bán kính R. Coi phần mặt cầu nhỏ quanh một điểm M trên mặt gương cầu như một gương phẳng nhỏ đặt vuông góc với bán kính OM (hình 7.2).

a) Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng để vẽ ảnh của s tạo bởi gương cầu lồi. Nêu rõ cách vẽ.

b) Ảnh đó là ảnh gì? ở gần hay xa gương hơn vật?

Hướng dẫn giải

a) Muốn vẽ ảnh của s, ta vẽ hai tia tới xuất phát từ s, hai tia phản xạ sẽ có đường kéo dài gặp nhau ở ảnh s

Vẽ tia tới SI. Áp dụng định luật phản xạ đối với gương phẳng nhỏ đặt ở I (i = r) ta có tia phản xạ IR. Vẽ tia tới SK có đường kéo dài đi qua tâm o, tia SI sẽ vuông góc với mặt gương tại K, góc tới bằng 0 nên góc phản xạ cũng bằng 0, do đó tia phản xạ trùng với tia tới.

Kết quả là hai tia phản xạ có đường kéo dài gặp nhau ở S' là ảnh của s.

b) Vậy S’ là ảnh ảo. Theo hình 7.lG, ảnh S’ ở gần gương hơn s.

Các câu hỏi cùng bài học