Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 69 (Sách giáo khoa trang 30)

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chữ S (sai) vào ô vuông :

 

Hướng dẫn giải

Áp dụng các quy tắc: am . an = am + n và am : an = am – n (a ≠ 0, m ≥ n)

a) 33 . 34 bằng: 312 , 912 , 37 , 67

b) 55 : 5 bằng: 55 , 54 , 53 , 14

c) 23 . 42 bằng: 86 , 65 , 27 , 26 .Các câu hỏi cùng bài học