Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 62 (Sách giáo khoa trang 126)

Lý thuyết

Câu hỏi

Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng xx', yy'. Trên xx' vẽ đoạn thẳng CD dài 3cm, trên yy' vẽ đoạn EF dài 5cm sao cho O là trung điểm của mỗi đoạn thẳng ấy ?

Hướng dẫn giải

Giải: Trên tia Ox vẽ điểm C sao cho: OC=3 : 2 = 1,5 (cm).

Bạn đọc tự vẽ D,E,F.

Các câu hỏi cùng bài học