Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6: Vẽ trang trí – Cách sắp xếp ( bố cục ) trong trang trí

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-18 08:30:17

Tập sắp xếp mảng hình cho hai hình vuông, cạnh là 10cm. Sau đó tìm họa tiết cho một trong hai hình đó.

Lời giải:

Lượt xem: 547