Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6 trang 7 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Vị trí địa lí của nước ta có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển các ngành kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải và du lịch như thế nào ?

- Với nông nghiệp:

- Với công nghiệp:

- Với giao thông vận tải và du lịch:

Hướng dẫn giải

Vị trí địa lí của nước ta có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển các ngành kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải và du lịch:

- Với nông nghiệp: nền nhiệt ẩm cao, khí hậu phân hóa đa dạng tạo điều kiện cho chúng ta phát triển nền nông nghiệp lúa nước, tăng vụ, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi. Cần tận dụng mặt thuận lợi này để không ngừng nâng cao năng suất cây trồng và nhanh chóng phục hồi lớp phủ thực vật trên đất trống bằng mô hình nông- lâm kết hợp.

- Với công nghiệp: vị trí quy định tính nhiệt đới ẩm gió mùa của thiên nhiên tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta phát triển các ngành công nghiệp khai thác, xây dựng,... nhất là vào mùa khô.

- Về giao thông vận tải và du lịch: nước không đóng băng và không có tuyết rơi trên diện rộng là điều kiện thuận lợi cho giao thông vận tải. Vị trí quy định tính nhiệt đới ẩm gió mùa của thiên nhiên tạo nên nhiều tài nguyên thuận lợi cho du lịch như các phong cảnh đẹp (hang động caxtơ, bãi biển,...), những nơi có khí hậu tốt cho nghỉ dưỡng (Đà Lạt, Sa Pa,...),...

Các câu hỏi cùng bài học