Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6 (SGK trang 140)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trên đường tròn lượng giác gốc A, xác định các điểm M khác nhau, biết rằng cung AM có số đo tương ứng là (trong đó k là một số nguyên tùy ý)

a)  \(k\pi\)

b) \(k\dfrac{\pi}{2}\)

c) \(k\dfrac{\pi}{3}\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 6 trang 140 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Các câu hỏi cùng bài học