Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6. Biện pháp cải tạo sử dụng và bảo vệ đất

71becd5f49cda2fcab2451bf28686ce2
Gửi bởi: Nguyễn Trần Bích Châu vào ngày 2017-01-22 14:29:57 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 347 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tuần Tiết Ngày dạy 16/9/2015I Mục tiêu 1) Kiến thức: HÑ 1,2 HS hieåu YÙ nghĩa tác dụng của các biện pháp sử dụng, cải tạo, bảo vệ đất trồng2) Kĩ năng: HS thöïc hieän ñöôïc Caùc coâng vieäc caûi taïo vaø baûo veä ñaát .- HS thöïc hieän thaønh thaïo Caùc bieän phaùp söû duïng .3) Thái độ: Thoùi quen Hình thành thức bảo vệ môi trường đất bảo vệ tài nguyên của đất nước.- Tính caùch Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác, giữ vệ sinh chungII/ Noäi dung hoïc taäp Vì sao phaûi baûo veä ñaát ?- Caùc bieän phaùp söû duïng, caûi taïo vaø baûo veä ñaát III/ Chuẩn bị: 1.GV: Bảng SGK/14,15 2. HS: Xem trước nội dung bài IV/ Toå chöùc caùc hoaït ñoäng hoïc taäp :1- Ổn định tổ chức vaø kieåm dieän: 2- Kiểm tra miệng lồng vào bài dạy3- Tiến trình bài học:* Giới thiệu bài: Nhu cầu của con người là: Đất luôn luôn có độ phì nhiêu, nghĩa là có đủ chấtDD, nước, không khí, đồng thời không có chất độc hại cho cây trồng, nhưng thực tế lại luônmâu thuẫn ngược lại. Do thiên nhiên và canh tác mà đất luôn bị rửa trôi xói mòn. Mặc khác,nhiều đất còn bị tích tụ những chất độc hại. Làm thế nào có năng suất cao, mà độ phì nhiêu củađất ngày càng phát triển? Bài hôm nay sẽ giải quyết vấn đề này.HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌCHĐ1: Xác định những lý do phải sử dụng đất hợp lý, cải tạo và bảo vệ đất. (16’)- GV hỏi: Đất phải như thế nào mới có thể cho cây trồng có năng suất cao? (GV cho điểm câu trả lời của HS)- Từ kết quả trả lời: đủ chất DD, nước, không khí, không có chất độc (phì nhiêu).@ Nâng cao Những loại đất nào sau đây đã và sẽ giảm độ phì nhiêu nếu không sử dụng tốt: Đất bạc màu, đất cát ven biển, đất phèn, đất đồi trọc, đất phù sa sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long? Vì sao lại cho rằng đất đó đã giảm độ phì I- Vì sao phải sử dụng đất hợp lí?nhiêu? Sẽ giảm độ phì nhiêu? HS độc lập trả lời: Đất phèn có chất gây độc cho cây. Đất bạc màu, cát ven biển thiếu chất DD, nước. Đất đồi dốc sẽ bị mất chất DD do xói mòn hàng năm. Đất phù sa có thể lại nghèo kiệt nếu sử dụng chế độ canh tác không tốt.- GV hỏi: Vậy vì sao cần sử dụng đất hợp lý? Vì sao cần bảo vệ và cải tạo đất?- Dựa vào thông tin HS có thể trả lời:+ Vì: dân số tăng nhu cầu lương thực thực phẩm tăng, trong khi đó diện tích đất trồng trọt có hạn.+ Cải tạo đất vì: một số đất thiếu chất DD, tích tụ chất có hại cho cây.Bảo vệ đất vì: đất tốt có thể biến thành đất xấu.HS hoạt động nhóm điền vào bảng trang 14 SGKHS trình bàyGV- HS nhận xét, bổ sungHĐ2: Tìm hiểu biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất để phát triển sản xuất. (17’)- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin kết hợp quan sát tranh để trả lời câu hỏi sau: mục đích chính của việc cải tạo, bảo vệ và sử dụng đất hợp lý là gì? HS độc lập trả lời: để tăng độ phì của đất và tăng năng suất cây trồng.- GV cho HS điền bảng SGK/15 HS thảo luận nhóm để hoàn thành yêu cầu của GV:BP cải tạo Mục đích Áp dụng cho loại đất- Cày sâu ,bừa kĩ, bón phân hữu cơ- Làm ruộng bậc thang- Trồng xen cây nn Tạo tầngđất dày vàgiàu dd cho cây st-pt- Chống xói mòn đất, giữ nước, chấtdd cho đất- Tạo đai Đất bạc màu- Đất đồi dốc- Đất đồi dốc Dân số tăng thì nhu cầu về lương thực, thực phẩm tăng, trong khi đó diện tích đất trồng trọt có hạn nên cần phải sử dụng đất cách hợp lí và có hiệu quả.II- Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất- Cày sâu bừa kĩ, bón phân hữu cơ- Làm ruộng bậc thang- Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh- Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thương xuyên- Bón vôigiữa các băng cây phân xanh- Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thương xuyên- Bón vôi cây xanh, bảo vệ lớpp đất mặt bị rữatrôi- Giữ ẩm cho đất, rữa chua, phèn- Cải tạo đất chua Đất chua, phèn, mặn- Đất chua- Đại diện nhóm điền bảng, các nhóm khác thảo luận bổ sung- GV theo dõi, HD và giúp đỡ khi cần thiết- Cuối cùng GV và HS cùng thảo luận để đi đến KL đúng* Giáo dục bảo vệ môi trường:GV: Đất không phải là nguồn tài nguyên vô tận.? Nêu nguyên nhân làm cho đất xấu ngày càng tăng?HS: dân số tăng, tập quán canh tác lạc hậu, không đúng kĩ thuật; đốt rừng tràn lan, lạm dụngphân hóa học, thuốc BVTV….? Phân tích từng nguyên nhânGV: Từ đó giáo dục HS có các biện pháp sử dụng và cải tạo phù hợp.4- Toång keát :Sắp xếp các cột A, cho tương ứng nhau:A B1. Biện pháp cải tạo đất2. Biện pháp sử dụng đất3. Mục đích của việc cải tạo đất4. Những loại đất cần cải tạo a) Chọn cây trồng phù hợp với loại đấtb) Cày sâu, bừa kĩ, kết hợp bón phân hữu cơc) Bón vôi kết hợp với phân hữu cơd) Đất nghèo dd, cần làm cho giàu dd, phì nhiêue) Làm cho đất phì nhiêu để cây trồng cho năng suất caof) Đất bạc màu, đất phèn, đất mặn(Đáp án: 1b-c-d, 2a, 3e, 4f )5- Hướng dẫn hoïc taäp :@ Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy Học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài SGK/15 Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc sau Xem trước nội dung bài 7- TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT+ Phân bón là gì ?+ Có mấy nhóm chính Cho ví dụ của mỗi nhóm ?+ Bón phân cho đất có tác dụng gì ?V Phuï luïc :Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.