Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6.8 trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Điều chế khí oxi bằng cách nhiệt phân \(KMnO_4\). Kết quả của thí nghiệm được ghi lại như sau :

Thời gian (s)

Thể tích O2 thu được (cm3)

Thời gian (s)

Thể tích O2 thu được (cm3)

0

0

40

78

10

8

50

87

20

28

60

90

30

57

70

90

a) Vẽ đồ thị biểu diễn thể tích khí oxi thu được theo thời gian (trục tung là thể tích khí oxi, trục hoành là thời gian).

b) Dùng đồ thị để cho biết thể tích khí oxi thu được ở thời điểm :

- 25 giây

- 45 giây

c) Ở thời điểm nào thì phản ứng kết thúc ?

Hướng dẫn giải

a) Xem đồ thị sau :

b) Thể tích khí oxi thu được ở các thời điểm :

25 giây : Khoảng 40 \(cm^3\).

45 giây : Khoảng 83 \(cm^3\).

c) Phản ứng kết thúc ở thời điểm 60 giây và thể tích khí oxi thu được là 90 \(cm^3\)

Thời gian (s)

Thể tích O2 thu được (cm3)

Thời gian (s)

Thể tích O2 thu được (cm3)

0

0

40

78

10

8

50

87

20

28

60

90

30

57

70

90

Các câu hỏi cùng bài học