Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 6.45 trang 66 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Hấp thụ hết 3,35 lít khí \(SO_2\) (đktc) vào dung dịch NaOH thu được dung dịch X chứa 2 muối. Thêm \(Br_2\) dư vào dung dịch X, phản ứng xong thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch \(Ba(OH)_2\), thu được kết tủa. Tính khối lượng kết tủa thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Hướng dẫn giải

Ta thấy khi cho \(Br_2\) dư vào dung dịch 2 muối \(S^{4+} (Na_2SO_3\, và,\ NaHSO_4\)) thì toàn bộ \(S^{4+}\) sẽ bị oxi hoá lên \(S^{6+}  (SO_4^{2-}\)), do đó :

\(nSO_2 = n _{SO_4^{2-}}- =0,15\) => \(m_{BaSO_4}\) = 0,15.233 = 34,95 (gam).

Các câu hỏi cùng bài học