Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 55 (Sgk tập 2 - trang 87)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hình 58 dưới đây mô tả dụng cụ đo bề dày của một số sản phẩm. Dụng cụ này gồm thước AC được chia đến 1mm và gắn với một bản kim loại hình tam giác ABD, khoảng cách BC = 10mm

Muốn đo bề dày của vật, ta kẹp vào giữa bản kim loại và thước (đáy của vật áp vào bề mặt của thước AC). Khi đó, trên thước AC ta đọc được "bề dày" d của vật (trên hình vẽ ta có d = 5,5mm)

Hãy chỉ rõ định lí nào của hình học là cơ sở để ghi các vạch trên thước AC (\(\left(d\le10mm\right)\) ?

Hướng dẫn giải

Theo hình vẽ và dựa vào định lí hai tam giác đồng dạng ta có:

Giải bài 55 trang 87 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Dụng cụ trên đã dùng tính chất hai tam giác đồng dạng thì các cạnh tương ứng tỉ lệ.

Các câu hỏi cùng bài học