Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 53.2 Trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Giải thích các hiện tượng sau :

a)   Khi nấu canh cua thấy nổi lên các mảng gạch cua.

b)   Khi giặt quần áo dệt từ tơ tằm hoặc len lông cừu không nên giặt bằng xà phòng có tính kiềm cao mà nên giặt bằng xà phòng trung tính.

Hướng dẫn giải

a) Do khi đun nóng các protein tan trong nước cua bị đông tụ.

b) Tơ tằm, lông cừu, len được cấu tạo từ protein, khi giặt bằng xà phòng có tính kiềm cao chúng dễ bị thuỷ phân làm quần áo mau hỏng.

Các câu hỏi cùng bài học