Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 51.1 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Tiến hành thí nghiệm sau :

Cho vào hai cốc cùng một lượng nước (khoảng 100 ml), sau đó cho vào cốc thứ nhất glucozơ, cốc thứ hai saccarozơ (với khối lượng như nhau, khoảng hai thìa cà phê) khuấy cho tan hết. Hãy so sánh độ ngọt giữa hai dung dịch đường.

Hướng dẫn giải

Cốc hoà tan đường saccarozơ ngọt hơn.

Các câu hỏi cùng bài học