Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5 (trang 13 sgk Tin học lớp 11)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-17 09:56:16

Hãy viết ra ba tên đúng với quy tắc của pascal?

Trả lời:

- Nhắc lại quy tắc: Tên là một dãy liên tiếp không quá 127 kí tự bao gồm chữ số, chữ cái, dấu gạch dưới, bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới.

3 tên đúng với quy tắc: ABC, _BC, A12.

Lượt xem: 89