Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5 trang 124 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Chứng minh rằng: Đông Nam Bộ là vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển tổng hợp kinh tế biển

Hướng dẫn giải

Đông Nam Bộ có khả năng phát triển tổng hợp kinh tế biển dựa trên cơ sở khả năng phát triển của từng ngành cụ thể.

a) Khai thác khoáng sản vùng thềm lục địa: Trữ lượng dầu khí lớn nhất cả nước, đã và đang được khai thác.

b) Khai thác và nuôi trồng hải sản

  • Khai thác hải sản tại các ngư trường lớn liền kề;
  • Nuôi trồng thuỷ hải sản (ven bờ và hải đảo)

c) Du lịch biển

  • Có một số bãi biển (Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải…) có giá trị đối với du lịch.
  • Nguồn nước khoáng (Bình Châu…), khu dự trữ sinh quyển (Cần Giờ) có khả năng thu hút khách.

d) Giao thông vận tải biển

  • Khả năng xây dựng và mở rộng hệ thống cảng (ở thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu).
  • Khả năng mở rộng giao lưu trong nước và quốc tế   

Các câu hỏi cùng bài học