Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5 (SGK trang 50)

Lý thuyết

Câu hỏi

Bỏ quả trứng  vào dung dịch axit clo hidric thấy sủi bọt ở vỏ trứng (hình trang 51/ SGK).

Biết rằng axit clohidric đã tác dụng với canxi cacbonat (chất này trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua (chất này tan), nước và khí cacbon dioxit thoát ra. Hãy chỉ ra dấu hiệu để nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi lại phương trình chữ của phản ứng?
Hướng dẫn giải

Dấu hiệu nận biết có phản ứng xảy ra là vỏ trứng sủi bọt

Phương trình chữ là

axit clohidric + canxi cacbonat \(\rightarrow\) canxi clorua + khí cacbon đioxit

Các câu hỏi cùng bài học