Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5 (SGK trang 48)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy kể tên 3 kim loại được sử dụng để:

a) làm vật dụng gia đình.

b) sản xuất dụng cụ, máy móc.

Hướng dẫn giải

a) Ba kim loại được sử dụng làm vật dụng gia đình là: sắt, nhôm, đồng.

b) Ba kim loại dược sử dụng sản xuất dụng cụ, máy móc là: sắt, nhôm, niken.

Các câu hỏi cùng bài học