Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5 (SGK trang 22)

Lý thuyết

Câu hỏi

Gia tốc của chuyển động nhanh, chậm dần đều có dặc điểm gì? Gia tốc được đo bằng đơn vị nào? Chiều của véc tơ gia tốc của các chuyển động này có dặc điểm gì?

Hướng dẫn giải

Gia tốc của chuyển động cho biết vận tốc biến thiên nhanh hay chậm theo thời gian:

- Chuyển động thẳng nhanh dần đều: a cùng dấu với v0

Chuyển động chậm dần đều: a ngược dấu với v0

- Đơn vị của gia tốc là m/s2

Các câu hỏi cùng bài học