Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5 (SGK trang 128)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy cho biết những ứng dụng của khí oxi và khí ozon.

Hướng dẫn giải

Ứng dụng của oxi:

- Oxi có vai trò quyết định với sự sống của con người và động vật.

- Oxi cần trong công nghiệp hóa chất, luyện thép, hàn cắt kim loại ...

Ứng dụng của ozon :

- Trong thương mại, người ta dùng ozon để tẩy trắng các loại tình bột, dầu ăn và nhiểu chất khác.

- Trong đời sống, người ta dùng ozon để khử trùng nước ăn, khử mùi. Trong y khoa, ozon được dùng chữa sâu răng.

 

Các câu hỏi cùng bài học