Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 5 (SBT trang 182)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho cung lượng giác AB có số đo là 15 rad. Tìm số lớn nhất trong các số đo của cung lượng giác điểm đầu A, điểm cuối B, có số đo âm ?

 

Hướng dẫn giải

Ta có số đo cung \(AB=15+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\)

\(15+k2\pi< 0\Leftrightarrow k< -\dfrac{15}{2\pi}\)

Vậy với \(k=-3\) ta được cung AB có số đo âm lớn nhất là \(15-6\pi\)

Các câu hỏi cùng bài học