Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 46 (SGK tập 1 - trang 127)

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Dùng thước có chia cm và compa vẽ tam giác ABC cân tại B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm

b) Dùng thước có chia cm và compa vẽ tam giác đều ABC có cạnh bằng 3cm

Hướng dẫn giải

a) Vẽ đoạn thẳng AC= 3cm.

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC vẽ cung tròn tâm A bán kính 4cm và cung tròn C bán kính 4cm.

- Hai cung tròn trên cắt nhau tại B.

- Vẽ các đoạn thẳng AB, BC ta được tam giác ABC.

b) Tương tự cách vẽ ở câu a với các cung tròn tâm A, tâm C có cùng bán kính 3cm.

Giải bài 46 trang 127 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Các câu hỏi cùng bài học