Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4: Vẽ tranh – Tranh đề tài phong cảnh

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-23 02:39:28

Vẽ 1 bức tranh phong cảnh theo ý thích.

LƯU Ý: trong tranh phong cảnh hình ảnh con người là hình ảnh phụ, có hay không có trong tranh cũng được. Nếu có con người thì hình ảnh phải nhỏ.

Lượt xem: 280

Các bài học liên quan