Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 trang 115 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy cho biết:

a) Tên các cao nguyên ở Tây Nguyên

b) Các loại khoáng sản ở Tây Nguyên và phân bố

c) Các điểm công nghiệp và các ngành công nghiệp ở mỗi điểm

Hướng dẫn giải

a) Kon Tum, Plây Ku, Đăk Lăk, Lâm Viên, Di Linh, Kon Plông, Buôn Ma Thuật, Mơ Nông, Kon Hà Nừng.

b) Bôxit có trữ lượng vào loại lớn, hơn 3 tỉ tấn

c) Xây dựng 24 khu công nghiệp và 74 cụm công nghiệp, gồm các ngành: Công nghiệp chế biến nông lâm sản, năng lượng, sản xuất thủy điện, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp khai thác khoáng sản, sản xuất phân vi sinh, sản xuất hàng tiêu dùng, dệt, may, da giày, cơ khí, sản xuất thiết bị chế biến, thiết bị giao thông, máy nông nghiệp, lắp ráp máy nông nghiệp. Các khu công nghiệp trọng điểm gồm: Hòa Bình, Sao Mai, Bờ Y, Trà Đa, Tây Pleiku, Hòa Phú, Ea H’leo Tâm Thắng, Quảng Đức, Lộc Sơn, Phú Hội, Đại Lào, Tân Phú, cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, chế biến bauxit tại khu vực Đăk Nông, Gia Lai và Lâm Đồng.

Các câu hỏi cùng bài học