Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 89)

Lý thuyết

Câu hỏi

Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Hãy giởi thiệu một phương pháp hoá học đơn giản để có thể loại được tạp chất.

Hướng dẫn giải

Nhúng một thanh sắt vào dung dịch và để một thời gian cho phản ứng xảy ra hoàn toàn.

CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu


Các câu hỏi cùng bài học