Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 69)

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu đặc điểm của khí hậu hàn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Hướng dẫn giải

Đặc điểm của khí hậu hàn đới:

Là khu vực có góc chiếu của ánh sáng mặt trời rất nhỏ. sổ giờ chiếu sáng trong ngày có sự giao động rất lớn giữa các mùa. Vì thế, đây là khu vực giá lạnh, băng tuyết quanh năm. Lượng mưa trung bình dưới 500 mm/năm. Gió chủ yếu trong đới này là gió Đông cực.

Các câu hỏi cùng bài học