Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 23)

Lý thuyết

Câu hỏi

Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi (trong kết quả lấy 4 chữ số ở phần thập phân)

a. \(3^7.\sqrt{14}\)

b. \(\sqrt[3]{15}.12^4\)

Hướng dẫn giải

a). Nếu dùng máy tính CASIO fx-500 MS ta làm như sau

Ấn

Ấn liên tiếp phím cho đến khi màn hình hiện ra

Ấn liên tiếp để lấy 4 chữ số phần thập phân. Kết quả hiện ra trên màn hình là 8183.0047.

b)

Kết quả 51139.3736.


Các câu hỏi cùng bài học