Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 140)

Lý thuyết

Câu hỏi

Một đường tròn có bán kính 20cm. Tìm độ dài của các cung trên đường tròn đó có số đo :

a) \(\dfrac{\pi}{15}\)

b) \(1,5\)

c) \(37^o\)

Hướng dẫn giải

a) cm = 4,19cm; b) 30cm; c) 12,92cm.

Các câu hỏi cùng bài học