Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 101)

Lý thuyết

Câu hỏi

Các nguyên tố nhóm VII đều là những phi kim mạnh tương tự clo (trừ At): tác dụng với hầu hết kim loại tạo muối, tác dụng với hiđro tạo hợp chất khí. Viết phương trình hoá học minh hoạ với brom.

Hướng dẫn giải

Các nguyên tố nhóm VIIA có tính chất hóa học tương tự clo.

Br2 + 2K 2KBr

3Br2 + 2Fe 2FeBr3

Br2 + H2 2HBr (k)Các câu hỏi cùng bài học