Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4.9 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Đế đo thể tích của vật rắn không thấm nước và có thể chìm hoàn toàn trong nước chỉ cần

A. một bình chia độ bất kì.

B. một bình tràn

C. một bình chia độ có kích thước sao cho vật rắn có thế bỏ lọt vào bình.

D. một ca đong.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Để đo thể tích của vật rắn không thấm nước và có thế chìm hoàn toàn trong nước chỉ cần một bình chia độ có kích thước sao cho vật rắn có thể bỏ lọt vào bình.

Các câu hỏi cùng bài học