Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4.4 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy dùng bình chia độ của em và tìm các cách để đo thể tích của một quả bóng bàn (hoặc một quả cam, chanh...)

Hướng dẫn giải

Để đo thể tích của một quả bóng bàn (hoặc một quả cam, chanh), ta có thể làm như sau:

-  Đổ nước vào bình đến vạch chia \(V_1\)

-   Thả vật vào bình lấy một que nhỏ nhấn vật xuống sao cho vật chìm hoàn toàn xuống nước, nước dâng lên đến vạch \(V_2\)

-  Thể tích vật bằng thể tích nước dâng lên: \(V =V_2-V_1\)

Các câu hỏi cùng bài học