Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 33. Chương trình địa phương Phần Văn và Tập làm văn (2)

65393930316332386634633061633966643062333038636630653532366435393435636365396563303134373937643539363565346534326663636332653638
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 09:16 AM ngày 24-07-2017 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 237 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

1Th hi và trình bày: ệNhóm th màuỏ ảWelcome to our presentation!Ca dao Ng ữHuế2PH TRÌNH BÀY:ẦI. Ca dao:1.Ca dao nói tình gia đìnhề ả2.Ca dao nói di văn hóaề ảII. ng :ụ ữ1.T ng nói th ti tụ ế2.T ng nói lao đng, xu tụ ấ3I. Ca dao405060908a. Anh em ăn thuận hòaChớ điều chênh lệch, người ta chê cười1.Ca dao nói tình gia đìnhề ảCâu ca dao khuyên chúng ta ng: ằ“ Anh em trong nhà ộph ng hòa thu n, ậnh ng nh nhau. Không ườ ịnên so đo, tính toán vì ởng ta nhìn vào chê ườ ẽc chúng ta đy!”ườ ấ5Thực hiện và trình bày: Nhóm Thỏ Bảy Màub. Anh em cốt nhục một nhàKẻ sau người trước thuận hòa cho vui6Anh em là ru th t, là ịmáu đu cùng ộbào thai sinh ra. Vì ậhãy cùng nhau ng ốh nh phúc, hòa thu n, ậđó chính là ng a, ửs không khí gia ưở ấđình thêm áp n…ấ ơThực hiện và trình bày: Nhóm Thỏ Bảy Màuc. Anh em nh tre cùng chómưCh em gái nh trái cau non ưTình anh em ềch nh nh ng ữkhóm tre, tình ch ịem ng nàn, êm ồái nh nh ng múi ữcau xanh...Hãy ểcho tình anh ch em ịmãi t, mãi ến ng nàn và áp ấnh th …ư Thực hiện và trình bày: Nhóm Thỏ Bảy Màu72. Ca dao về di sản văn hóaa.Chợ Đông Ba đem ra ngoài dại Cầu Trường Tiền đúc lại xi –moongChợ Đông Ba (thế kỉ 20) Cầu Trường Tiền(thế kỉ 20)Thực hiện và trình bày: Nhóm Thỏ Bảy Màu8b.Núi Ng Bình tr tròn sau méoự ướSông An ng đc trongự ưD ai ăn hai lòngẫ ởEm đây th chung chàngẫ ớNúi Ng BìnhựThực hiện và trình bày: Nhóm Thỏ Bảy Màu94E0269204E096E18Sông An uựThực hiện và trình bày: Nhóm Thỏ Bảy Màu1053056E67204118