Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 32 (Sách giáo khoa trang 87)

Lý thuyết

Câu hỏi

Khi nào ta kết luận được tia Ot là tia phân giác của góc xOy ? Trong những câu trả lời sau, em hãy chọn những câu đúng :

Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi :

a) \(\widehat{xOt}=\widehat{yOt}\)

b) \(\widehat{xOt}+\widehat{tOy}=\widehat{xOy}\)

c) \(\widehat{xOt}+\widehat{tOy}=\widehat{xOy}\) và \(\widehat{xOt}=\widehat{yOt}\)

d) \(\widehat{xOt}=\widehat{yOt}=\widehat{\dfrac{xOy}{2}}\)

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là câu D

Các câu hỏi cùng bài học