Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 32.3 Trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Có bốn mẫu khí A, B, C, D đựng riêng biệt trong các bình thủy tinh. Mỗi khí có một số tính chất trong các tính chất sau:

A. Cháy trong không khí tạo ra chất lỏng không màu (ở nhiệt độ thường), chất lỏng này làm cho đồng(II) sunfat khan màu trắng chuyển thành màu xanh.

B. Độc, cháy với ngọn lửa màu xanh, sinh ra chất khí làm đục nước vôi trong.

C. Không cháy nhưng làm cho ngọn lửa cháy sáng chói hơn.

D. Không cháy mà còn làm tắt ngọn lửa và làm quỳ tím ẩm hoá đỏ.

Khí nào nói trên là : hiđro ; oxi ; cacbon đioxit; cacbon oxit ?

Hướng dẫn giải

A : Khí H2 ;           C : Khí 02 ;

B : Khí CO ;           D : Khí C02.

Các câu hỏi cùng bài học