Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 30 (Sách giáo khoa trang 87)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho \(\widehat{xOt}=25^0,\widehat{xOy}=50^0\)

a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không ?

b) So sánh góc tOy và góc xOt

c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

.

Các câu hỏi cùng bài học