Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3: Vẽ trang trí – Tạo họa tiết trang trí

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-23 02:38:53

Chép 1 mẫu hoa, lá sau đó vẽ đơn giản và cách điệu họa tiết.

Lượt xem: 877

Các bài học liên quan