Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 trang 123 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG CÂY CAO SU Ở ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2010

a) Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng diện tích và sản lượng cao su của vùng Đông Nam bộ so với cả nước năm 2010
b) Rút ra nhận xét và giải thích

Hướng dẫn giải

a) Xử lí số liệu:
TỈ TRỌNG DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG CAO SU CỦA ĐÔNG NAM BỘ SO VỚI CẢ NƯỚC NĂM 2010
(Đơn vị:%)
Vẽ biểu đồ:
b) Rút ra nhận xét và giải thích:
Đông Nam Bộ có một số lợi thế đặc biệt cho trồng cây cao su:
- Đất đai (đất xám, đất đỏ badan) có diện tích rộng, ở trên bề mặt địa hình bán bình nguyên lượn sóng.
- Khí hậu nhiệt đới nóng quanh năm. ít bão và gió mạnh là thuận lợi cho cây cao su (cây không ưa gió mạnh).
- Cây cao su được trồng ở Đông Nam Bộ từ đầu thế kỉ trước; người dân có kinh nghiệm trồng và lấy mủ cao su đúng kĩ thuật.
- Có nhiều cơ sở chế biến mủ cao su.
- Thị trường tiêu thụ cao su rộng lớn và ổn định, đặc biệt thị trường Trung Quốc, Bắc Mĩ, EU.

Các câu hỏi cùng bài học